Business Event

Geroepen om te ondernemen
Kosten: 70,-

Programma

09.00
Inloop
09.30
Aanbidding
Inspiratie door Maurice de Korne
Ministrygebed
Ontmoeting onder genot van koffie en gebak
11.30
Inspiratie door Eelko Sieval
12.30
Lunch
13.30
Aanbidding
Inspiratie door derde spreker
Ministrygebed
Ontmoeting onder genot van koffie
15.00
Q&A met de sprekers
Afsluitende borrel

Thema

Geroepen om te ondernemen

Hoofdsprekers

Eelko Sieval
Maurice de Korne

Seminars

Geroepen om te ondernemen
Maurice de Korne
Geld, een zegen of vloek?
Eelko Sieval
Gehoorzaamheid
DT

Een speciale dag voor christelijke ondernemers in Zeeland

In His Company houdt drie keer per jaar door het land een event voor christelijke ondernemers. Dit keer willen we het iets kleinschaliger organiseren en hebben we maximaal 50 plekken beschikbaar.

We geloven dat ondernemers geroepen zijn om Gods Koninkrijk zichtbaar te maken. Dat kan nogal een uitdaging zijn. Daarom willen we je van harte uitnodigen om deze dag apart te zetten, andere christelijke ondernemers te ontmoeten, toegerust te worden met Bijbels onderwijs en met de liefde en kracht van onze Vader. We kijken ernaar uit om jou te ontmoeten op deze prachtige dag.

Wil je in aanloop van deze dag al geïnspireerd worden? Luister dan zeker onze podcast, waar je verschillende getuigenissen zal horen hoe God wil werken door jou als ondernemer.

Ministrygebed

Gebed is een machtig wapen. God heeft ons als lichaam van Christus aan elkaar gegeven. We zijn bedoeld om elkaar op te bouwen. Met In His Company weten wij ons geroepen ondernemers te dienen, zodat jij je unieke rol in Gods Koninkrijk kan vervullen.

We weten dat het ondernemerschap uitdagingen met zich meebrengt. Je relatie met God de Vader, je gezin staan boven je gezin. Ook je bedrijf heb je van God ontvangen. Maar welke richting moet je op en op welke manier kun je tot zegen zijn via je bedrijf?

We willen je niet alleen toerusten, maar ook persoonlijke bemoedigende woorden meegeven of voor situaties met je bidden. Het gebed doen we altijd in tweetallen man/vrouw. Je bent welkom om deze dag persoonlijk gebed te ontvangen en in vrijheid die alleen Jezus Christus kan geven, te wandelen.

We hebben drie sprekers.

De dag is gevuld met drie blokken met aanbiddingsmuziek en spreekbeurten. Tussendoor zullen we elkaar ontmoeten en elkaar als ondernemers opbouwen. Aan het einde van de dag sluiten we af met vragen aan de sprekers.

Geroepen om te ondernemen

Maurice de Korne zal spreker over hoe je in vrijheid die alleen Jezus Christus geeft, je roeping kan vervullen om te ondernemen.

Maurice de Korne

Founder In His Company

Geld, een zegen of vloek?

Eelko Sieval

Eelko Sieval

Eigenaar Decoloop / Woontotaal

Gehoorzaamheid

Gehoorzaamheid.

DT

Founder

Aanmelden voor het event

Een speciale dag voor christelijke ondernemers in Zeeland

In His Company houdt drie keer per jaar door het land een event voor christelijke ondernemers. Dit keer willen we het iets kleinschaliger organiseren en hebben we maximaal 50 plekken beschikbaar.

We geloven dat ondernemers geroepen zijn om Gods Koninkrijk zichtbaar te maken. Dat kan nogal een uitdaging zijn. Daarom willen we je van harte uitnodigen om deze dag apart te zetten, andere christelijke ondernemers te ontmoeten, toegerust te worden met Bijbels onderwijs en met de liefde en kracht van onze Vader. We kijken ernaar uit om jou te ontmoeten op deze prachtige dag.

Wil je in aanloop van deze dag al geïnspireerd worden? Luister dan zeker onze podcast, waar je verschillende getuigenissen zal horen hoe God wil werken door jou als ondernemer.

Ministrygebed

Gebed is een machtig wapen. God heeft ons als lichaam van Christus aan elkaar gegeven. We zijn bedoeld om elkaar op te bouwen. Met In His Company weten wij ons geroepen ondernemers te dienen, zodat jij je unieke rol in Gods Koninkrijk kan vervullen.

We weten dat het ondernemerschap uitdagingen met zich meebrengt. Je relatie met God de Vader, je gezin staan boven je gezin. Ook je bedrijf heb je van God ontvangen. Maar welke richting moet je op en op welke manier kun je tot zegen zijn via je bedrijf?

We willen je niet alleen toerusten, maar ook persoonlijke bemoedigende woorden meegeven of voor situaties met je bidden. Het gebed doen we altijd in tweetallen man/vrouw. Je bent welkom om deze dag persoonlijk gebed te ontvangen en in vrijheid die alleen Jezus Christus kan geven, te wandelen.

We hebben drie sprekers.

De dag is gevuld met drie blokken met aanbiddingsmuziek en spreekbeurten. Tussendoor zullen we elkaar ontmoeten en elkaar als ondernemers opbouwen. Aan het einde van de dag sluiten we af met vragen aan de sprekers.

Geroepen om te ondernemen

Maurice de Korne zal spreker over hoe je in vrijheid die alleen Jezus Christus geeft, je roeping kan vervullen om te ondernemen.

Maurice de Korne

Founder In His Company

Geld, een zegen of vloek?

Eelko Sieval

Eelko Sieval

Eigenaar Decoloop / Woontotaal

Gehoorzaamheid

Gehoorzaamheid.

DT

Founder

We zien ernaar uit jou te ontmoeten op

Vrijdag 28 juni 2024!

Aanmelden voor het event